Fundatorami i założycielami Fundacji są Barbara i Jerzy małż. Lewandowscy zam. we Włocławku. Prezesem Zarządu Fundacji jest, nieprzerwanie od momentu powołania Fundacji mgr inż. Barbara Lewandowska.