Na cel związany z kulturą i sztuką wydano 28.016 zł. Główne wydatki dotyczyły dofinansowania wydawnictw regionalnych przygotowywanych przez lokalnych dokumentalistów regionu oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe.