Fundacja realizuje cel jakim jest krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Finansowała wyjazdy wakacyjne dzieci, ferie zimowe, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, festyny z okazji Dnia Dziecka. Łącznie wydatkowano na ten cel 68.520 zł. Udzielono wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy organizacji wyjazdów wakacyjnych dla dzieci skupionych w Klubie „Zapiecek” we Włocławku, do Białego Dunajca, Zakopanego, Krakowa i Krościenka, Gdańska, Warszawy, Malborka, Poznania, Ciechocinka, Torunia i do Juraparku. Dofinansowano Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku w wyjazdach dzieci niepełnosprawnych na ferie zimowe i wakacje, do Zakopanego, Krakowa pociągiem Pendolino, Krościenka, Szczytnej k/ Kłodzka (góry) do Jastrzębiej Góry (morze).