Wiodącą pozycją w pracach Fundacji były działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W wymiarze finansowym pomoc ta wynosiła 730.677 zł i stanowiła 34,1 % ogółu wydatków na realizację celów pożytku publicznego.

Główne wydatki to pomoc niepełnosprawnym tak dzieciom jak i osobom dorosłym w ich leczeniu poprzez rehabilitację i zakup leków, pokrywanie kosztów wizyt i badań lekarskich. Rehabilitacja to finansowanie lub współfinansowanie miejscowych codziennych zabiegów, kierowanie na specjalistyczne turnusy, zakup sprzętu do indywidualnych ćwiczeń. Pomoc Fundacji to także zakup inhalatorów dla dzieci, przyrządów rehabilitacyjnych do nauki chodzenia, fotelików rehabilitacyjnych, protez, ortez rotujących stopy, łóżek w tym przeciwodleżynowych, materacy, pościeli. Dla dzieci z autyzmem zakupiono żywność specjalistyczną. Pomoc niepełnosprawnym to również zakup pampersów, obuwia ortopedycznego, okularów korekcyjnych, wózków inwalidzkich, baterii do aparatów słuchowych. Fundacja finansowała koszty podróży i noclegów rodziców opiekujących się dziećmi w szpitalach i klinikach.