Niezwykła pomoc zwykłych ludzi.

Miarą człowieczeństwa jest nasza wrażliwość na ludzką krzywdę i potrzeby ludzi słabszych, chorych, niepełnosprawnych lub po prostu biednych, którzy bez wsparcia innych nie są w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami. Nasza Fundacja stara się, na miarę swoich możliwości, wspierać potrzebujących poprzez szerokie działania pomocowe. Zakres działalności Fundacji obejmuje cały kraj, ale najwięcej pomocy otrzymują Beneficjenci lokalni, gdyż takie działania uważamy za najbardziej trafione i celowe. Pomagamy przede wszystkim tam gdzie żyjemy, uczymy się, rośniemy, pracujemy. Jesteśmy dumni ze wszystkich, którzy współuczestniczą w tej pomocy, poprawiając jakość życia potrzebującym.

Dziękujemy za 20 lat zaufania i wsparcia.