11.06.2001r. Fundacja została wpisana do KRS pod numerem 0000019217 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS.