Dnia 22 września 2018 roku minęło 20 lat od daty zarejestrowania przez Sąd (22.09.1998) Fundacji Humanitarnej we Włocławku.

Niezwykła pomoc zwykłych ludzi.

Zarząd Fundacji wraz z Obdarowanymi bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom za dar przekazywania 1% podatku oraz innych darowizn.

Cele Fundacji

Fundacja nieodpłatnie realizuje cele i zadania pożytku publicznego w zakresie: Główne cele realizowane przez Fundację: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność charytatywna; wspieranie ochrony i promocji zdrowia; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; wypoczynek dzieci…

Regulamin pomocy

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY  przez FUNDACJĘ Humanitarną we Włocławku  ze ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POZYSKANYCH OD PODATNIKÓW  w WYSOKOŚCI 1 % PODATKU  (zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. nr 96 poz. 873 z póź. zm.)

Jak nas wesprzeć?

Dogodną formą wsparcia, dla wszystkich osób identyfikujących się z celami Fundacji, którym zależy na wzmocnieniu możliwości udzielania pomocy przez Fundację Humanitarną we Włocławku, jest coroczne przekazywanie 1% swojego podatku, w czasie rozliczania się z fiskusem. W tym celu, w formularzu rozliczeniowym, należy wskazać Nr KRS naszej Fundacji: 0000019217. O pamięć w systematycznym wspieraniu Fundacji poprzez…