Fundacja realizowała cele związane z ochroną zdrowia wydatkując kwotę 345.876 zł.
W latach 1999 – 2006 sfinansowano program modernizacji Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego i remont II Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, na łączną kwotę 140.931zł. W ramach zakupów wyposażono pracownię endoskopii w serwer sieci, drukarki, sprzęt komputerowy oraz finansowano naprawy endoskopu, gastrofiberoskopu, videokolonoskopu, sprzętu komputerowego, ich konserwację i konfigurację programową.

Wsparto Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku w 2004 r. w zakupie zestawów komputerowych i instalacji elementów wyposażenia Pracowni Hemodynamicznej oraz szkoleniu lekarzy na kwotę 95.000 zł.

W 2005 r. zakupiono dla Oddziału Ortopedii (Szpital Włocławek) aparat ortopedyczny i wózek transportowy na kwotę 20.000 zł.

Od 2005 r. rozpoczęto współpracę ze Szpitalem w Lipnie. Łączna pomoc to kwota 87.956 zł. Oddział Ratownictwa Medycznego wyposażono w plecaki medyczne i ampularium, sfinansowano remont pomieszczeń i dofinansowano udział lekarzy w mistrzostwach ratownictwa medycznego na kwotę 15.669 zł.

Fundacja dokonała zakupów wyposażenia Hospicjum Domowego przy Szpitalu w Lipnie. Zakupiono sprzęt niezbędny do pielęgnacji chorych m.in. 16 materacy przeciwodleżynowych, koncentratory tlenu, nawilżacze, cewniki, kaniule nosowe, torby pielęgniarskie, aparat EKG, dofinansowano zakup nowego samochodu osobowego KIA Soul. Fundacja w latach 2009-2017 udzieliła wsparcia dla Hospicjum na kwotę 72.287 zł.

Szpital w Radziejowie Kujawskim w 2010 r. otrzymał komputer dla potrzeb wypisów szpitalnych, kwota 1989 zł.