Zarząd Fundacji wraz z Obdarowanymi bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom za dar przekazywania 1% podatku oraz innych darowizn.

Sukces rozwoju i umocnienia Fundacja zawdzięcza darczyńcom, właścicielom, prezesom i dyrektorom firm oraz osobom fizycznym z całej Polski. To finansowe wsparcie pozwoliło pomóc wielu potrzebującym dzieciom i młodzieży, starszym schorowanym ludziom, szpitalom, domom dziecka, młodym sportowcom, schronisku dla zwierząt a take innym potrzebującym.

Dziękujemy za Wielkie serca!