Wspomagano przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu. Ogółem na cele kultury fizycznej i sportu przeznaczono 31.555 zł. Wspierano młodzieżową drużynę koszykarską i młodzieżowy klub sportowy „Lider”.