Dnia 22 września 2018 roku minęło 20 lat od daty zarejestrowania przez Sąd (22.09.1998) Fundacji Humanitarnej we Włocławku. Zobacz videorelację z obchodów.

Pomoc dobroczynną Fundacja rozpoczęła dnia 04 stycznia 1999 roku. Daty te wyznaczają obchody 20 – lecia Fundacji.

Fundacja jest pierwszą powstałą w mieście i powiecie Włocławek, i działającą do chwili obecnej. Została pierwszą organizacją pożytku publicznego w mieście Włocławek i powiatach wchodzących w skład byłego województwa włocławskiego. Przez 20 lat udzieliła pomocy charytatywnej kilku tysiącom osób na sumę 2,1 mln zł., skupiła wokół siebie około trzy tysiące darczyńców.

Poniżej znajdziecie Państwo videorelacje z 20-lecia działalności Fundacji Humanitarnej. 

Istnieją Fundacje ogólnopolskie znane ze środków masowego przekazu i głośnych akcji, znane z dużych dotacji i subwencji budżetowych. Ale w województwie kujawsko – pomorskim działają także mniejsze Fundacje o których istnieniu wie niewielka grupa osób. Do tych mniejszych Fundacji nie zużywających funduszy na głośne akcje reklamowe należy nasza Fundacja.

Podziękowania otrzymane przez Fundację z okazji 20-lecia działalności.

 

Sukces rozwoju i umocnienia Fundacja zawdzięcza darczyńcom, właścicielom, prezesom i dyrektorom firm oraz osobom fizycznym z całej Polski. To finansowe wsparcie pozwoliło pomóc wielu potrzebującym dzieciom i młodzieży, starszym schorowanym ludziom, szpitalom, domom dziecka, młodym sportowcom, schronisku dla zwierząt.

Fundacja działa bez zatrudniania administracji, a koszty jej działalności nie przekraczają 8 % wydatków przeznaczonych na działalność dobroczynną. Zarząd i Rada Nadzorcza pracują społecznie.