Dnia 22 września 2018 roku minęło 20 lat od daty zarejestrowania przez Sąd (22.09.1998) Fundacji Humanitarnej we Włocławku.

Pomoc dobroczynną Fundacja rozpoczęła dnia 04 stycznia 1999 roku. Daty te wyznaczają obchody 20 – lecia Fundacji.

Fundacja jest pierwszą powstałą w mieście i powiecie Włocławek, i działającą do chwili obecnej. Została pierwszą organizacją pożytku publicznego w mieście Włocławek i powiatach wchodzących w skład byłego województwa włocławskiego. Przez 20 lat udzieliła pomocy charytatywnej kilku tysiącom osób na sumę 2,1 mln zł., skupiła wokół siebie około trzy tysiące darczyńców.

Istnieją Fundacje ogólnopolskie znane ze środków masowego przekazu i głośnych akcji, znane z dużych dotacji i subwencji budżetowych. Ale w województwie kujawsko – pomorskim działają także mniejsze Fundacje o których istnieniu wie niewielka grupa osób. Do tych mniejszych Fundacji nie zużywających funduszy na głośne akcje reklamowe należy nasza Fundacja.

Sukces rozwoju i umocnienia Fundacja zawdzięcza darczyńcom, właścicielom, prezesom i dyrektorom firm oraz osobom fizycznym z całej Polski. To finansowe wsparcie pozwoliło pomóc wielu potrzebującym dzieciom i młodzieży, starszym schorowanym ludziom, szpitalom, domom dziecka, młodym sportowcom, schronisku dla zwierząt.

Fundacja działa bez zatrudniania administracji, a koszty jej działalności nie przekraczają 8 % wydatków przeznaczonych na działalność dobroczynną. Zarząd i Rada Nadzorcza pracują społecznie.